Despre proiect

CINE: „Iniţiative pe piaţa muncii în mediul rural” este un proiect implementat de către Fundaţia Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională Eleutheria (Fundaţia CADI-Eleutheria) în parteneriat cu Institutul Român de Training şi Institutul Român pentru Educaţie şi Incluziune Socială.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. Proiectul se va derula în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015.

CE ne propunem: Ca obiectiv general urmărim îmbunătățirea capacității de ocupare pe piața muncii, a tinerilor șomeri (16 – 24 ani) din mediul rural, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă în regiunile Centru și Sud-Est.

CUM sprijinim:Oferind un pachet integrat de servicii de informare, consiliere și formare profesională.

Mai specific, derulăm următoarele activități pentru tineri:

 • Testare psihologică de interese vocaţionale şi sesiune de consiliere individuală. Aceasta va fi o bună oportunitate pentru fiecare să îşi cunoască mai bine interesele, valorile, înclinaţiile şi să îşi stabilească în funcţie de acestea obiective profesionale potrivite şi realiste.

 • Sesiune de grup de consiliere şi dezvoltare personală. Pe durata a două zile, realizăm activităţi prin care participanții îți dezvoltă o mentalitate flexibilă în abordarea parcursului profesional, își însușesc instrumente de creștere a bunăstării, își formează abilități de auto-reglare și auto-organizare, își formulează obiective profesională și inițiază planuri de acțiune pentru tranziție către următorul loc de muncă.

 • Seminarii de conștientizare privind un stil de viață sănătos. Seminariile sunt utile pentru a identifica și dezvolta obiceiuri legate de sănătate care sprijină și sunt folositoare în mai buna prezentare pentru un loc de muncă. Abordăm tematici legate de alimentație, igienă personală, a locuinței și a spațiilor de lucru, prim ajutor sau sănătatea reproducerii.

 • Cursuri de formare profesională. Proiectul oferă două tipuri de cursuri: de perfecţionare şi de calificare, în 11 ocupaţii diferite.

  • Cursuri de calificare (pentru absolvenţi de învăţământ obligatoriu): lucrător comercial, patiser, confecţioner asamblor articole din textile, agent de pază, frizer, lucrător în structuri pentru construcţii, cameristă.

  • Cursuri de perfecţionare: lucrător în comerţ, secretariat şi recepţioner.

 • Mediere pentru piaţa muncii. Toate eforturile de căutare a unui loc de muncă vor fi sprijinite de către consilierii noştri de orientare profesională prin organizare de job-club-uri (sesiuni de 1 zi pentru a deprinde compentenţe de căutare a unui loc de muncă), informare privind locuri de muncă vacante şi contactarea angajatorilor.

 • La final, beneficiarii care vor lua parte la toate activităţile proiectului şi vor dovedi perseverenţă în căutarea unui loc de muncă, vor beneficia de o subvenţie.

DE CE sprijinim tinerii: Deoarece căutarea primului loc de muncă este adesea anevoioasă și cere multă răbdare și perseverență. Tranziția de la școală la condițiile de pe piața muncii poate rezulta în insucces, frustrare, abandon. Ne dorim să venim în întâmpinarea tinerilor care își fac debutul pe piața muncii pentru a dobândi rezultate pozitive și a se bucura de primul loc de muncă.

Ne propunem să creştem nivelul tinerilor de informare cu privire la oportunităţile de pe piaţa muncii, să le consolidăm motivaţia către formare și dezvoltare, să sprijinim conştientizarea si dezvoltarea abilităţilor deţinute şi a necesităţii corelării acestora cu locul de muncă vizat.

UNDE se desfășoară: În regiunea Sud –Est în județele Galați, Vrancea, Constanța, Brăila

În regiunea Centru în județele Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu

Vizăm încadrarea în proiect a persoanelor care NU au mai participat în alte proiecte POSDRU.

Rezultatele proiectului

Principalele rezultate pe care proiectul îşi propune să le atingă sunt:

 • consilierea profesională și testarea psihologică a 740 de persoane,

 • formarea profesională a 630 de participanți

 • medierea pentru piața muncii a 600 de persoane

 • cel puțin 145 persoane angajate până la final de proiect