Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna mai 2018 proiectul „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație” în parteneriat cu Asociația pentru Participare Civică.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității celor două organizații partenere de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul tineretului și cel al educației pe care sa le înainteze autorităților relevante.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

  1. Dezvoltarea responsabilității civice și promovarea de modele de implicare în viața publică în rândul reprezentanților celor 2 ONGuri susținute direct prin operațiunea finanțată, și a cel puțin 10 autorități publice cu responsabilități în domeniul tineretului sau educației;
  2. Dezvoltarea capacității de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în rândul celor 2 organizații non-guvernamentale active în domeniul tineretului și educației, susținute direct prin operațiunea finanțată, prin cel puțin 20 de reprezentanți ai acestora care vor participa la instruire și în cadrul unei rețele tematice precum și prin facilitarea comunicării acestora cu personal din autorități și instituții publice;
  3. Creșterea capacității celor 2 ONGuri direct sprijinite prin operațiunea finanțată de a monitoriza și evalua politici educaționale și de tineret, inclusiv prin colaborare cu reprezentanți din autorități și instituții publice cu competențe în domeniul educației și tineretului.

Rezultate previzionate ale proiectului constau în următoarele:

  1. Un studiu de bune practici și modele privind participarea civică și diseminarea acestuia, inclusiv prin seminarii online cu scopul atingerii unui nivel crescut de conștientizare privind implicarea civică;
  2. Un program de formare în domeniul „formulării și promovării de politici publice” și furnizarea acestui program către cel puțin 20 de participanți unici;
  3. O rețea tematică națională pentru formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul educației și tineretului;
  4. O propunere alternativă de politică publică formulată și promovată în domeniul educației și/sau tineretului;
  5. Instrument de monitorizare și evaluare a programelor de sprijinire a ONG-urilor active în domeniul educației și tineretului care sa poată fi replicat de către participanți în cazul altor politici publice;
  6. Participanți instruiți în domeniul monitorizării și evaluării de politici publice;
  7. Exercițiu participativ de monitorizare și evaluare pentru a obține cunoștințe și abilități crescute în acest domeniu și diseminarea rezultatelor exercițiului printr-un raport sinteză.

Data de începere a proiectului: 16 mai 2018

Perioada de implementare: 16 mai 2018 – 15 septembrie 2019

Valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare): 841,425.25 lei, din care finanțarea publică are valoarea de 824,596.74 lei.