Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”

Proiect: –  ”Participarea activă la educație în școli din Vrancea și Galați” – AM POCU 74/6/18/106329 ID: 106329

Obiectivul general:  Reducerea și prevenirea abandonului scolar timpuriu și promovarea accesului egal la învătamântul prescolar, primar și secundar de calitate pentru 468 de copii și elevi din 4 școli defavorizate din judetele Vrancea și Galați: Școala Gimnaziala Tănăsoaia, comuna Tănăsoaia jud. Vrancea, Școala Gimnaziala Boghești, comuna Boghești, jud. Vrancea, Școala Gimnaziala Ploscuțeni, comuna Ploscuțeni, jud. Vrancea și Școala Gimnaziala Speciala ”Emil Garleanu” Galați

Perioada derulare proiect: 07.05.2018 – 06.05.2021

Parteneri: Comuna Tănăsoaia, Comuna Boghești

Obiective specifice:

1. Cresterea participarii la învătamântul prescolar a 134 copii din 4 comunitati scolare defavorizate din jud Vrancea și Galați în urmatorii 3 ani.

2. Reducerea în urmatorii 3 ani a riscului de parasire timpurie a școlii prin masuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunitatilor egale pentru 334 de elevi din cele 4 comunitati scolare defavorizate din jud Vrancea și Galați, elevi apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii rroma, elevii din mediul rural și din comunitati dezavantajate socioeconomic.

Valoare: 3.483.975,16 RON

Activitati: 

A1.1. Campanie pentru reintoarcere și re/înscrierere în sistemul de învațamânt

A1.2. Recrutare, monitorizare și menținere grup ținta copii și scolari

A2.1. Pregatirea copiilor care nu sunt inscrisi în sistemul de învătamânt în vederea înscrierii în învațamîntul prescolar

A2.2. Școli de vara pentru prescolari

A2.3. Ateliere de limbi straine pentru prescolari

A3.1. Program de tipul „Școala dupa Școala”

A3.2. Program socio-educațional

A4.1. Servicii de consiliere pentru copii și familii

A4.2. Program de Educație parentala.

A5.1. Campanie de informare și constientizare locala privind participarea la educație.

A5.2. Parteneriate pentru educație în comunitate.

A5.3 Asigurarea unui mediu sigur, confortabil și incluziv în gradinițe și școli prietenoase

6.1 MANAGEMENT DE PROIECT

Rezultate:

Risc de părăsire timpurie a școlii redus pt 334 elevi din Vrancea și Galați; Campanie realizata reintoarcere re/inscrierere (A1.1.);

Activ. re/aducere în sis învătamânt realizata(A1.1.);

250 pers informate/consiliate reintoarcerere/inscrierere (A1.1);

334 școlari în GT(A1.2.);

Program Școală dupa școală implementat(A3.1.);

324 elevi sprijiniti program SDS(A3.1.);

Activ. tranzitie gimnaziu liceu realiz(A3.2.);

334 particip. program socio-educational(A3.2.);

334 elevi sprijiniti consiliere(A4.1.);

Min 190 părinți consiliere (A4.1.) și educatie parentala (A4.2.);

Nivel crescut informare constientizare locala participarea la educatie (A5.1.);

Strateg. și materiale comunicare create și diseminate (A5.1.);

Website creat (A5.1.);

Parteneriate initiate și dezvoltate(A5.2.);

Zilele comunității educ. organizate(A5.2.);

Mediu imbunatatit în gradinițe și școli(A5.3.);

Management proiect realizat(A6)

Grup tinta: 468 copii, elevi, tineri și părinți, din 4 localități din judetele Vrancea și Galați (comunele Tănăsoaia, Boghești) Campanie realizata pentru reintoarcere și re/inscrierere în sisistemul de învătamânt Ploscuțeni și orasul Galați)