PARTICIPAREA ACTIVĂ LA INSTRUIRE A LOCUITORILOR DIN TERITORIUL GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI

Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 19 – Dezvoltarea Locala LEADER, Submăsura 19.2, Măsura 1/1A

 

Obiectivul proiectului: Creșterea nivelului de instruire și dobândirea de competențe de către aprox. 45 de persoane eligibile care vor participa la 3 tipuri de programe de instruire/transfer de cunoștințe –Importanța împăduririi și reîmpăduririi terenurilor degradate; Management și antreprenoriat în domeniul agricol/zootehnic/silvic. Managementul durabil al terenurilor forestiere și aprox. 20 persoane care vor participa la sesiunea demonstrativă și de informare cu tema  Implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă, agricultură ecologică, managementul general al fermei.

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la instruire specializată prin participarea la programele de instruire/transfer de cunoștințe și sesiuni demonstrative și de informare a aprox. 65 de persoane ce au domiciliul pe teritoriul G.A.L. Răsăritul Țării Făgărașului.

Obiectiv specific 2: Creșterea nivelului de conștientizare și a gradului de competitivitate al beneficiarilor care activează în sectoarele agricol, zootehnic și silvic cu privire la domenii specifice în care își desfășoară activitatea, la aspectele de mediu, schimbările cliamatice, gestionarea eficientă a resurselor naturale, precum și implementarea angajamentelor de agro mediu și climă și utilizarea tehnologiilor și proceselor inovative în activitățile curente.

GRUP TINTA: 65 de persoane ce au domiciliul pe teritoriul G.A.L. Răsăritul Țării Făgărașului.

Amplasamentul proiectului – Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect.

Localitate (Oraș/Comună/Sat):  comuna Șinca Nouă, comuna Holbav,  comuna Părău, comuna Comana, comuna Șercaia, comuna Hârseni  și comuna Mândra

Județ: Brașov

¬Perioada de derulare a proiectului:

19.03.2018 – 18.09.2018(6 LUNI)