Program formare 1 Giulesti 18 - 22 iunie 2018
Program formare 1
Giulesti 18 – 22 iunie 2018
Program formare 2 Budesti 02 - 06 iulie 2018
Program formare 2
Budesti 02 – 06 iulie 2018
Program formare 3 - Seini 09 - 13 iulie 2018
Program formare 3
Seini 09 – 13 iulie 2018
Program formare 4 Giulesti 30 iulie - 3 august 2018
Program formare 4
Giulesti 30 iulie – 3 august 2018
Program formare 5 Copalnic Manastur 27 - 31 august 2018
Program formare 5
Copalnic Manastur 27 – 31 august 2018
 Program formare 6 Giulesti 24 - 28 august 2018
Program formare 6
Giulesti 24 – 28 august 2018
 Program formare 7 Săpânța 12-16 Noiembrie 2018
Program formare 7
Săpânța 12-16 Noiembrie 2018
 Program formare 8 Copalnic-Mănășur 03 - 07 Decembrie 2018
Program formare 8
Copalnic-Mănășur 03 – 07 Decembrie 2018
 Program formare 9 Seini 21-25 Ianuarie 2019
Program formare 9
Seini 21-25 Ianuarie 2019
 Program formare 10Seini 25 - 29 Martie 2019
Program formare 10
Seini 25 – 29 Martie 2019

Comunicat de presa

Rezultate obtinute in cadrul proiectului

 


 

PARTICIPAREA ACTIVĂ LA INSTRUIRE A FERMIERILOR DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de competitivitate, diversificarea activităţii fermelor şi orientarea spre piaţă, precum şi gestionarea durabilă a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii inovative şi practici prietenoase cu mediul, adaptate schimbărilor climatice, prin instruirea unui număr de  250 fermieri,  în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, persoane fizice și juridice care au domiciliul sau sediul social la nivelul județului Maramureș. Perioada derulare proiect: 27.03.2018 – 26.04.2019 Parteneri: : LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL “ALEXIU BERINDE” SEINI, JUDEȚUL MARAMUREȘ ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE ECOLOGICE ȘI DE CALITATE BRAȘOV

Obiective specifice

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la instruire specializată prin participarea la programe de formare profesională a 250 de fermieri, în special beneficiari de sprijin ai submăsurilor 6.1 și 6.3, care au încheiat angajamente pe măsura de dezvoltare a exploatațiilor/fermelor și a  întreprinderilor – Măsura 6, ce au domiciliul / sediul social  în județul Maramureș.

Obiectiv specific 2: Creșterea nivelului de instruire a fermierilor, care au încheiat angajamente pe măsura de dezvoltare a exploatațiilor/fermelor și a  întreprinderilor – Măsura 6, prin obținerea competențelor prevăzute în programa de pregătire de către 250 de fermieri, în special beneficiari de sprijin ai submăsurilor 6.1 și 6.3, ce participă la 10 sesiuni de instruire, în județul Maramureș și a certificării instruirii.

Obiectiv specific 3: Promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul fermierilor care fac parte din grupul țintă și a comunităților din care fac parte prin derularea unor campanii de informare și promovare la nivelul județului  Maramureș. Valoare: 384.738,29 LEI fara TVA

Activitati: A.1. – Managementul proiectului Obiectiv: definirea și stabilirea metodelor de gestiune și organizare necesare pentru planificarea și coordonarea implementării proiectului.

A.2. – Achiziții publice, logistică și administrare resurse materiale Obiectiv: Achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare pentru desfășurarea activităților proiectului, având la bază legislația în vigoare și principiul eficienței costurilor, precum și gestionarea resurselor materiale puse la dispoziția proiectului.

A.3. – Informare și publicitate Obiectiv: Creșterea vizibilității și promovarea adecvată a proiectului. Subactivități Afișele vor fi amplasate în locuri cu maximă vizibilitate pentru public.

A.4. – Selecția, organizarea și mobilizarea grupului țintă Obiectiv: Identificarea pentru participarea la programe de formare profesională a 250 de fermieri, în special beneficiari de sprijin ai submăsurilor 6.1 și 6.3,  care au încheiat angajamente pe măsura de dezvoltare a exploatațiilor/fermelor și a întreprinderilor – Măsura 6 în județul Maramureș.

A.5. – Furnizarea serviciilor de formare profesională/Dezvoltarea și implementarea programelor de formare profesională. Obiectiv: Creșterea nivelului de instruire a fermierilor care au încheiat angajamente pe măsura de dezvoltare a exploatațiilor/fermelor și a  întreprinderilor – Măsura 6 ( submăsurile 6.1 și 6.3) în cadrul PNDR 2014-2020 și dobândirea de către aceștia a competențelor prevăzute în curricula de pregătire ce vizează îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării; îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției; diversificarea activităților în exploatațiile agricole; managementul general al fermei.

A.6. – Diseminarea rezultatelor finale ale proiectului Obiectiv: Vizibilitatea și cunoașterea durabilă a rezultatelor activităților proiectului și consolidarea impactului pozitiv al proiectului asupra unui număr cât mai mare posibil de beneficiari atât pe durata implementării proiectului, cât și după încheierea acestuia.

A 7. – Auditul proiectului Pentru o buna implementare proiectului este necesar auditul proiectului financiar și tehnic realizat de un organism independent contractat de solicitant.

Grupul țintă: 250 fermieri, doar persoane de la nivelul județului Maramureș

  • Beneficiarii de sprijin ai sub-masurilor 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sau 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din judetul Maramures.