Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 19 – Dezvoltarea Locala LEADER, Submăsura 19.2, Măsura 01/1A

Obiectivul proiectului: Creșterea nivelului de instruire și dobândirea de competențe de către aprox. 50 de persoane eligibile (din care aprox. 60% persoane aparținând etniei rromă) care vor participa la 3 tipuri de programe de formare profesională – Lucrător în creșterea și îngrijirea animalelor domestice pentru producția de lapte și carne, Crescător păsări, Agricultor în culturi vegetale și aprox. 20 persoane (din care aprox. 60% persoane aparținând etniei rromă) care vor participa la sesiunea demonstrativă și de informare unde va fi abordată tema cu titlul: Tehnici și tehologii agricole inovative, standardele comunitare la nivelul fermei, managementul durabil al terenurilor agricole, implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă, agricultură ecologică, managementul general al fermei.

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la instruire specializată prin participarea la programe de formare profesională și sesiuni demonstrative și de informare a aprox. 70 de persoane, din care cel puțin 60% de etnie rromă, ce au domiciliul pe teritoriul G.A.L. Lunca Joasă a Siretului.

Obiectiv specific 2: Creșterea nivelului de instruire și a certificării instruirii beneficiarilor, prin obținerea competențelor prevăzute în programele de pregătire de către aprox. 70 de persoane, din care cel puțin 60% de etnie rromă, ce au domiciliul pe teritoriul G.A.L. Lunca Joasă a Siretului prin participarea la 5 sesiuni de formare profesională și o sesiune demonstrativă și de informare, precum și creșterea calității muncii prin obținerea de noi competențe.

Obiectiv specific 3: Facilitatea accesului pe piața muncii prin dobândirea de competențe de către persoanele instruite prin activitățile proiectului, din care cel puțin 60% de etnie rromă, tineri și femei.

Cele 5 sesiuni de formare profesională se vor desfășura în Centre grupate astfel: –               

 • Centrul Șendreni, unde se vor organiza o sesiune de formare profesională la care vor participa aprox. 10 persoane din localitățile  Șendreni, Braniștea, Independența și Piscu.
 • Centrul Liești, unde se vor organiza  sesiunile, astfel:
  -o sesiune formare profesională la care vor participa aprox. 10 persoane din localitățile Liești, Fundeni și Tudor Vladimirescu.
  – o sesiune formare profesională unde vor participa aprox. 10 persoane din toate localitățile de pe teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului.
 • Centrul Schela, unde se va organiza o sesiune de formare profesională la care vor participa aprox. 10 persoane din localitățile Schela, Smârdan și Slobozia Conachi
 • Centrul Siliștea, unde se va organiza o sesiune de formare profesională la care vor participa aprox. 10 persoane din localitatea Siliștea.
 • La sesiunea demonstrativă și de informare vor participa aprox. 20 de persoane pe parcursul a două zile și se va desfășura în Centrul Liești, la care vor participa aprox. 20 persoane din localitățile Liești, Fundeni,  Tudor Vladimirescu, Șendreni, Braniștea, Independența, Piscu, Schela, Smârdan, Slobozia Conachi și Siliștea. Amplasamentul proiectului – Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect. Localitate (Oraș/Comună/Sat): comuna Fundeni (județul Galați), comuna Schela (județuil Galați), comuna Slobozia Conachi (județul Galați), comuna Șendreni (județul Galați), comuna Braniștea (județul Galați), comuna Liești (județul Galați), comuna Smârdan (județul Galați), comuna Independența (județul Galați), comuna Piscu (județul Galați), comuna Tudor Vladimirescu (județul Galați), comuna Siliștea (județul Brăila)

  GRUP TINTA:

 •  Minorități locale (RROMI)
 •  Tineri
 •  Femei
 •  Șomeri;
 •  Deținătorii de terenuri;
 •  Crescătorii de animale;
 •  Apicultori

Durata proiectului: 6 LUNI

Valoare proiect: 32.700,67 Euro