Comunicat de presa

  COMUNICAT
privind închiderea proiectului și prezentarea rezultatelor

”PARTICIPAREA ACTIVĂ LA INSTRUIRE A FERMIERILOR DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială în calitate de Lider de parteneriat, anunță finalizarea implementării  proiectului ”Participarea activă la instruire a fermierilor din județul Maramureș” – C 01102A2B021662600027, proiect finanțat în cadrul Măsurii 01 ”Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare” din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Proiectul a fost implementat în parteneriat, alături de Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” Seini, județul Maramureș (Partener 1) și Asociația Producătorilor de Produse Ecologice și de Calitate Brașov (Partener 2).

Valoarea totală a contractului de finanțare: 384.738,29 lei (82.588,45 Euro).

Perioada de implementare: 13 luni, începând cu data de 27.03.2018

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea nivelului de competitivitate, diversificarea activității fermelor și orientarea spre piață, precum și gestionarea durabilă a terenurilor și protecției mediului, aplicarea de tehnologii inovative și practici prietenoase cu mediul, adaptate schimbărilor climatice prin instruirea unui număr de 250 fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, persoane fizice și juridice cu domiciliul sau sediul social la nivelul județului Maramureș.

Proiectul și-a propus, prin activitățile derulate să contribuie la creșterea nivelului de instruire a fermierilor care au încheiat angajamente pe măsura de dezvoltare a exploatațiilor/fermelor și a întreprinderilor – Măsura 6 (sub-măsurile 6.1 și 6.3) în cadrul PNDR 2014-2020 și dobândirea de către aceștia a competențelor prevăzute în curricula de pregătire ce a vizat:

  • PRACTICAREA DE TEHNICI ȘI TEHNOLOGII AGRICOLE INOVATIVE, PRIETENOASE CU MEDIUL;
  • STANDARDE COMUNITARE LA NIVELUL FERMEI, GESTIONAREA EFICIENTĂ A SOLULUI, APEI, DEJECŢIILOR ANIMALIERE ŞI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI;
  • DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE;
  • MANAGEMENTUL GENERAL AL FERMEI (CONTABILITATE, MARKETING, CUNOȘTINȚE TIC ETC.)

Obiectivele proiectului și indicatorii propuși au fost realizați în proporție de 100%.

Beneficiarii direcți ai proiectului: 250 fermieri, beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, persoane fizice și juridice cu domiciliul sau sediul social pe raza județului Maramureș.