REZULTATE OBȚINUTE

  REZULTATE OBȚINUTE în cadrul proiectului

”PARTICIPAREA ACTIVĂ LA INSTRUIRE A FERMIERILOR DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ”

A1 MANAGEMENUL PROIECTULUI

 • 3 Rapoarte intermediare de activitate, până la finalizarea ultimei serii de instruire
 • 1 Raport final care va cuprinde modul de desfășurare a activităților proiectului

A2 ACHIZIȚII PUBLICE

 • 6 Categorii de achiziții publice realizate

A3 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

 • 1 Comunicat de presă în ziarul ” Glasul Maramureșului”, privind demararea proiectului
 • 1 Comunicat de presă în ziarul ” Glasul Maramureșului”, privind închiderea proiectului și prezentarea rezultatelor
 • 1 Roll-up creat și afișat în toate locațiile unde se desfășoară activitățile proiectului
 • 400 Pliante, distribuite în localitățile din județul Maramureș
 • 200 afișe A3
 • Realizarea unei secțiuni a proiectul pe site-ul Asociației
 • 250 kit-uri inscripționate cu elementele de identificare ale proiectului pentru beneficiarii eligibili ce vor conține: mapă de prezentare a proiectului, pix inscripționat, bloc – notess inscripționat, CD inscripționat, suport de curs în format letric

A4 SELECȚIA, ORGANIZAREA ȘI MOBILIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ

 • Elaborarea Metodologiei de selecție
 • 250 Chestionare de identificare a Grupului Țintă

A5 FURNIZAREA SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ / DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

 • Elaborarea Metodologiei de organizare și desfășurare a programelor de formaare profesională
 • 1 test de evaluare inițială+barem de corectare a cunoștințelor beneficiarilor elaborat multiplicat pentru 250 participanți la instruire
 • 1 test de evaluare finală+barem a cunoștințelor beneficiarilor elaborat multiplicat pentru 250 participanți la instruire
 • 1 suport de curs elaborat și  multiplicat în 250 exemplare
 • 250 beneficiari ai serviciilor de formare profesională
 • 10 sesiuni/serii/cursuri de formare profesională
 • 250 Chestionare de evaluare – Anexa I la Raportul intermediar/final de activitate

A 6. DISEMINAREA REZULTATELOR FINALE ALE PROIECTULUI

 • 300 pliante/broșuri ale proiectului ce vor fi distribuite în comunitățile din care provin beneficiarii, la autoritățile locale și cele de interes regional și național
 • Secțiune pe site-ul solicitantului care va cuprinde descrierea operaţiunii şi sprijinul acordat operaţiunii, inclusiv scopurile şi rezultatele sale, evidenţiindu-se sprijinul financiar din partea Uniunii Europene

A7 AUDITUL PROIECTULUI

 • 3 Rapoarte de asigurare (tehnic și financiar intermediar) întocmite în vederea depunerii cererilor de plată
 • 1 Raport de asigurare (tehnic și financiar final) în lucru  în vederea depunerii cererii de plată finală

OBIECTIVELE PROIECTULUI ȘI INDICATORII PROPUȘI AU FOST REALIZAȚI ÎN PROPORȚIE DE 100%.