Anunturi

Lansarea proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”

Lansarea proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”

Comunicat de presă – 05/07/2018

Institutul Roman pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna mai 2018 proiectul „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație” în parteneriat cu Asociația pentru Participare Civică. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014  – 2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. Proiectul se va implementa pe o durata de 16 luni, respectiv mai 2018 – septembrie 2019 si are o valoare totală de 841,425.25 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 824,596.74 lei, iar contribuția organizațiile partenere de 16,828.51 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității celor două organizații partenere de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul tineretului și cel al educației pe care sa le înainteze autorităților relevante.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea responsabilității civice și promovarea de modele de implicare în viața publică în rândul reprezentanților celor 2 ONGuri susținute direct prin operațiunea finanțată, și a cel puțin 10 autorități publice cu responsabilități în domeniul tineretului sau educației;
  2. Dezvoltarea capacității de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în randul celor 2 organizații non-guvernamentale active în domeniul tineretului și educației prin cel puțin 20 de reprezentanți ai acestora care vor participa la instruire și în cadrul unei rețele tematice precum și prin facilitarea comunicării acestora cu personal din autorități și instituții publice;
  3. Creșterea capacității celor 2 ONGuri direct sprijinite prin operațiunea finanțată de a monitoriza și evalua politici educaționale și de tineret, inclusiv prin colaborare cu reprezentanți din autorități și instituții publice cu competențe în domeniul educației și tineretului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectelului sunt:

  1. Un studiu de bune practici și modele privind participarea civică;
  2. Un program de formare în domeniul „formulării și promovării de politici publice” susținut pentru cel puțin 20 de participanți reuniți într-o rețea tematică pentru formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniile de interes;
  3. O propunere alternativă de politică publică formulată și promovată în domeniul educației și/sau tineretului;
  4. Un instrument de monitorizare și evaluare a programelor de sprijinire a ONG-urilor active în domeniul educației și tineretului;
  5. Participanți instruiți în domeniul monitorizării și evaluării de politici publice;
  6. Exercițiu participativ de monitorizare și evaluare.

Grupul țintă al proiectului este format din cel putin 20 reprezentanți ai celor 2 ONG-uri sprijinite direct prin operațiunea finanțată cu calitatea de personal angajat, contractual sau voluntar, și 10 persoane din autorități și instituții publice cu atribuții în domeniul tineretului și educației.


Manager proiect: Anca Caragioiu

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială

Telefon: 0748.018.837

E-mail: [email protected]

Website: www.iresis.ro

Descarca comunicatul