Despre noi

Despre noi

Valori

Valorile Asociației “Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială” sunt:
Profesionalism  în activitățile derulate, respect față de colaboratori și față de beneficiarii activității organizației, integritate și onestitate, persuasivitate și perfectionism, putere de muncă și eficiență.

Scop

Scopul Asociației “Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială” constă în promovarea, dezvoltarea resurselor umane și furnizarea pregătirii profesionale eficiente și de calitate pentru facilitarea adaptării forței de muncă la nevoile în continuă schimbare ale societății, în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor și a calității serviciilor acordate acestora.

Misiune

Misiunea Asociației “Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială” este de a furniza clienților servicii de cea mai înaltă calitate în domeniul formării profesionale, prin realizarea serviciilor la timp și într-o manieră care implică metode inovatoare.

Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a Asociației “Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială” are în vedere adaptarea permanentă la cerințele pieței forței de muncă, la schimbările intervenite atât la nivel economic cât și social, dar și la cerințele pieței forței de muncă europene, aliniind astfel activitatea de formare profesională la standarde europene.